За нас

Асоциация за защита на застраховани и пострадали при пътно-транспортни произшествия е създадена през месец май на 2005 г.

Асоциация за защита на застраховани и пострадали при пътно-транспортни произшестви е първата по рода си такава организация, която е създанена със следните цели:
 

  • да подпомага, консултира на пострадалите при ПТП лица
  • да участва съвместно с държавни органи, застрахователи и неправителствени организации в актуализиране на законодателството в областта на застраховането;
  • да разработва мерки, осигуряващи по-голяма безопасност на участниците в движението – водачи, пътници, пешеходци
  • Предприема инициативи за повишаване на застрахователната култура;
  • да си сътрудничи с органите на КАТ, местното самоуправление и държавната администрация за повишаване на безопасността на движение;
  • активно да си взаимодейства с водещи медицински заведения за осигуряване на компетентна медицинска помощ на пострадали при ПТП
  • ИДЕЯТА за създаването й се зароди след анализ на причините за очерталата се тревожна тенденция от нарастване броя на тежките ПТП.

Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при пътно-транспортни произшестви се управлява от петчленен Управителен съвет;

Управителния съвет избира измежду членовете си Председател, който представлява Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при пътно-транспортни произшестви пред трети лица.

Представители на управителния съвет:

От 13.05.2005 г. до 22.02.2006 г. Владимир Тодоров Илиев
От 22.03.2006 г. до настоящия момент Георги Апостолов Вълков

Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при пътно-транспортни произшестви има своя символика, която е утвърдена от Управителния съвет и е регистрирана като марка в Патентното ведомство на Р. България.

Образци от всички официални удостоверения, карти, бланки, форми и други представителни или работни документи, както и формата и вида на печата на Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при пътно-транспортни произшестви се утвърждават от Управителния съвет и съдържат марката на Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при пътно-транспортни произшестви.

Пострадали сте и имате нужда от помощ?

Не се колебайте. Свържете се с Асоциацията сега.

Дейността на Асоциацията е разделена в четири сектора: Помощ и съдействие на пострадали; Кампании, насочени към безопасноста на пътя; Образование и Законодателни инициативи.

Асоциацията предоставя помощ и съдействие на пострадалите при ПТП. 

Сътрудничи за получаване на справедливо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди. 

Активно си взаимодейства с водещи медицински заведения за осигуряване на компетентна медицинска помощ на пострадали при ПТП. 

Предлага денонощно помощ на пострадалите при пътни инциденти на национален телефон 070010168 /на цената на един градски разговор от цялата страна/. 

Участва съвместно с държавни органи, застрахователи и неправителствени организации в актуализиране на законодателството в областта на пътната безопасност и застраховането. Разработва мерки, осигуряващи по-голяма безопасност на участниците в 
движението – водачи, пътници, пешеходци. 

Осъществява инициативи за повишаване на застрахователната култура. Успешно си сътрудничи с органите на КАТ, местното самоуправление и държавната администрация за повишаване на безопасността на движение.

Основни приоритети са интегриране на системи и програми за пътна безопасност в страната и региона, намаляване на пътните инциденти и повишаване на застрахователната култура на населението.

Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП от 2005 година се занимава активно с проблемите на пътната безопасност.

При нас можете да получите консултация ако сте пострадали при ПТП като водач на МПС, пътник или пешеходец. 


Ако Ваш близък приятел или роднина е загинал в катастрофа. 

Ние можем да Ви помогнем и ако Вие сте виновен за катастрофа, както и ако има заведена регресна претенция срещу Вас.

При нас всеки пострадал и близките му е строго индивидуален случай и подхождаме с лично отношение към обърналите се към нас за помощ.

 

Наши партньори са доказали се специалисти в областта на застраховането, съдебната медицина, автоексперти, застрахователни брокери и юристи.

За да получите помощ и съдействие, свържете се с нас чрез:
телефон 070010168 – на цената на един градски разговор от цялата страна, е-мейл: contact@azpt.org 


Заповядайте в приемнта ни в гр. София, бул. Скобелев № 35, ет. 4, ап. 19, където осигуряваме безплатна среща с адвокат, специалист или експерт в зависимост от спецификата на Вашия случай!

От 2010г. съвместно с Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" е отворен национален безплатен денонощен телефон за медицинска и правна консултация на пострадали при ПТП - 070010168. На този телефон се оказва незабавно съдействие на ранени и пострадали в пътни инциденти от специалисти по спешна помощ и юридически съвети.

Асоциацията осигурява съдействие за допълнителни медицински прегледи и съдебно-медицинска експертиза за удостоверяване на здравословното Ви състояние след катастрофата:


- Преглед за леки, средни и тежки телесни повреди с издаване на документ;
- Вторичен преглед за допълнение;
- Издаване на препис от биопсичен фиш, аутопсионен протокол за дружествата занимаващи се със застраховане и доброволно здравно осигуряване;


Също така Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП съдейства и препоръчва специалисти в областта на медицината, психологията и рехабилитацията в медицински заведения в цялата страна.

Чрез автотехническата експертиза се изясняват всички обстоятелства, свързани с моторните превозни средства - автопроизшествия, ремонти, повреди, оценки и други, за които се изискват специални знания. 

Автотехническата експертиза на автомобилна катастрофа е инженерна дисциплина, която включва подробен анализ на свидетелските показания и физическите доказателства, чрез прилагането законите на физиката и механиката. 

Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП съдейства и препоръчва специалисти, които извършват подробен анализ на автомобилната катастрофа , използвйки утвърдени световни източници и софтуерни програми. Нашите колеги биха могли да Ви помогнат при определяне механизма на ПТП за изясняване на вината, както и на размера на материалните вреди, причинени от катастрофата или от трети лица.