Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Опасни товари

Опасни товари

Международният сухоземен превоз на опасни товари се регулира от споразумения, изготвени от съответните международни органи. Споразуменията биват редовно актуализирани за отчитане на техническия прогрес и подобряване на сигурността.

Пълен текст

   

Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно вътрешния превоз на опасни товари Текст от значение за ЕИП

Официален вестник n° L 260 , 30/09/2008 стр. 0013 - 0059

Пълен текст

   

Директива 95/50/ЕО на Съвета от 6 октомври 1995 година относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари

Пълен текст

   

Директива 98/91/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 1998 година за моторни превозни средства и техните ремаркета, предназначени за автомобилен превоз на опасни товари, и за изменение на Директива 70/156/ЕИО относно типовото одобрение ЕО

Пълен текст

   

Страница 1 от 2

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC