Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Инфраструктура

Трансевропейски мрежи (TEN)

Пълен текст

   

Тунели

Минималните изисквания за безопасност на тунелите на ЕС осигуряват тяхната надеждност по отношение на обема на трафика и изходи при спешни случаи с цел предотвратяване на смъртни капани при наличието на инцидент.

Пълен текст

   

Железопътни прелези

Инцидентите, свързани с пресичането на жп прелези, заслужават специално внимание. Въпреки че съставляват малка част от пътните инциденти (до 2 % от пътните катастрофи), те възлизат на около 30 % от нещастните случаи в железопътния транспорт. В повечето случаи основната причина за тях е неправилното поведение на пътниците (лоша преценка на риска, невнимание и неразбиране на пътните знаци).

Пълен текст

   

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC