Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Необходими документи за предявяване на обезщетение

ОТ ПОЛИЦИЯТА :
 • Констативен протокол за ПТП : съставя се когато има пострадали хора, и са налице травматимни увреждания или смърт.
 • име и телефон на дознателя водещ разследването или на дежурен дознател който е съставил констативен протокол за ПТП
ОТ БОЛНИЦАТА
 • фиш са спешна помощ и епикриза
 • Фактура за лечението
 • Рентгенови снимки
 • Рецепти
 • Документи за направени изследвания и разчитания на резултатите
 • При смъртен случай : протокол за аутопсия и съобщение за смърт
ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ
 • Фактури за закупени лекарства
 • Фактури или договори с разписки за извършени услуги за рехабилитация
 • Фактури за купуване на метални плаки винтове, помощни средства;
 • Фактури за погребални услуги / при смъртен случай/
ОТ ОБЩИНАТА
 • Акт за смърт / при смъртни случаи/
 • Удостоверение за наследници
ОТ СЪДА
 • Влязла в сила присъда или решение срещу виновния водач
ОТ ПРОКУРАТУРАТА :
 • Авто-технически еспертизи изготвени в досъдебното производство
 • Съдебно-медицински експертизи изготвени в досъдебното роизводство
 • Скици на ПТП
 • Протокол за оглед на местопроизшествието
 • Протокол за привличане на обвиняем на виновния водач
 • Постановление за прекратяване на наказателното производство

Назад

Асоциация за защита при ПТП

 • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC