Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Централен Офис

Информация:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ :
ГЕОРГИ ВЪЛКОВ

АДРЕС :
ГР. СОФИЯ, П.К. 1463
БУЛ. ‛ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ“ № 35, ЕТ.4, АП.19

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР :
ТЕЛ/ ФАКС : + 359 2 952 21 48
Е-mail : contact@azpt.org

Отговори на Вашите запитвания ще може да видите в нашата секция "Въпроси и Отговори"

GSM : +359 888 22 37 87; + 359 889 29 35 47


Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП в Facebook

Към настоящия момент Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при пътно-транспортни проишествия има свои представители в гр.Варна, гр. Бургас, гр.Шумен, гр. Велико Търново, гр. Петрич и гр. Гоце Делчев.
В гр. София - централен офис.

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC