Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Цели на Асоциацията

Асоциация за защита на застрахованите и пострадали при ПТП е първата българска асоциация в областта на предоставяне на безплатна помощ и съдействие на пострадали при пътни инциденти. Идеята е  на основателя адвокат Георги Вълков.

Създадена е през месец Май 2005г. с цел да подпомага, консултира и съдейства на пострадали при ПТП лица. Основни приоритети са интегриране на системи и програми за пътна безопасност в страната и региона, намаляшане на пътните инциденти и повишаване на застрахователната култура на населението.

Асоциацията предоставя напълно безплатна помощ и съдействие на пострадалите при ПТП. Сътрудничи за получаване на справедливо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди. Активно си взаимодейства с водещи медицински заведения за осигуряване на компетентна медицинска помощ на пострадали при ПТП.

Предоставя национален денонощен безплатен телефон 070010168 в помощ на пострадалите при пътни инциденти. Участва съвместно с държавни органи, застрахователи и неправителствени организации в актуализиране на законодателството в областта на пътната безопасност и застраховането. Разработва мерки, осигуряващи по-голяма безопасност на участниците в движението – водачи, пътници, пешеходци. Осъществява инициативи за повишаване на застрахователната култура.

Успешно си сътрудничи с органите на КАТ, местното самоуправление и държавната администрация за повишаване на безопасността на движение.

През годините АЗПТ осъществява множество акции и кампании за превенция на ПТП и пътна безопасност.

Още от самото създаване на асоциацията (2005г), нейните основатели са активни участници в създаването на Кодекса за застраховане. Изразявайки компетентното си мнение и познания членовете на Управителния съвет представят становища в съответните реорни постоянни комисии към 40-тото Народно събрание на Република България, които по-късно са приети като конкретни норми за защита на застрахованите по гражданска отговорност. Благодарение на  становищата до правната комисия  към 40-тото НС и активната граждфанска позиция на АЗПТ се направиха изменения на чл. 213 от Кодекса за засстраховането, които касаят регресните претенции към водачите.

През 2006г. АЗПТ стартира ежегодна национална кампнаия „Зебра”.  Мотото на кампанията е „Пази моето дете, аз ще пазя твоето”. Кампанията е насочена към повишаване на вниманието на водачите и пешеходците в района на пешеходните пътеки. Първите да си създадат навици за намаляне на скоростта с готовност за спиране, а вторите да пресичат пътното платно само на обозначените места. Особено внимание се отделя на изключително занемарените пешеходни пътеки, особено в областта на училищата и детските градини, където има огромен риск за децата. През 2006г. кампанията е проведена на териториятана община Разград, 2007г. в Кюстендил, 2008г. в Шумен, 2009г. в Бургас, 2010г. в Петрич, 2011г. в София, 2012г. в Монтана.

През 2006г. Управителният съвет взима участие в промените на Правилника на Гаранционния фонд, чийто предмет на дейност е извършване на плащания на обезщетения по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците в обществения транспорт.

През 2009г. и 2010г. се провежда видео кампания „Алкохолът и високата скорост убиват”. Това е разяснителна кампания, проведена в множество Средни общообразователни училища и професионални гимназии в столицата и страната.

През 2010г. и 2011г. се провежда кампания против агресията и катастрофите по пътищата и опазването живота на младите хора. Кампанията е насочена към абитуриентите и неприятната тенденция за увеличение на пътни инциденти с тях по време на ежегодните балове. В рамките на кампанията е проведен конкурс за снимка, видео клип, песен и есе по темата.

През 2010г. съвместно с Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" е отворен национален безплатен денонощен телефон за медицинска и правна консултация на пострадали при ПТП - 070010168. На този телефон се оказва незабавно съдействие на ранени и пострадали в пътни инциденти от специалисти по спешна помощ и юридически съвети.

През 2011г. се провежда национална кампания „Коланите спасяват живот”. Това е съвместна инициатива на множество неправителствени организации. АЗПТ допринася за кампанията, дарявайк сайт http://kolanitespasiavat.com/. В рамките на кампанията Асоциацията провежда разяснитено обучение по пътна безопасност чрез мултимедийна интерактивна демонстрация в училища и детски градини в София, Гоце Делчев, Шумен, Варна и дуги градове.

Експертите на АЗПТ участват в законодателни проучвания и инициатви към Народното събрание на Република България, изготвят законопроекти в областта на пътната безопасност и застраховането.

2013г. АЗПТ е номинирана в категорията за най-добра неправителствена организация в ежегодната инициатива на Европейска харта за пътна безопасност.

През 2013г. Асоциацията започна ежемесечни кампании, които са насочени към превенция на пътните инциденти. Всеки месец се обръща внимание на различни фактори, които са причина за трагичните инциденти по пътя.

АЗПТ продължава да организира инициативи и кампании, насочени към реализиране на целите, които са заложени в Устава и програмата. Ние сме готови да си сътрудничим с всеки във всяка страна и всяка неправителствена организация, работеща в нашата област.

За пътната безопасност и превенция на ПТП ние можем много да дадем, няма какво да вземем...


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC