Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Управление

АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ се управлява от петчленен Управителен съвет;

Управителния съвет избира измежду членовете си Председател, който представлява Асоциацията пред трети лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА:

От 13.05.2005 г. до 22.02.2006 г. Владимир Тодоров Илиев
От 22.03.2006 г. до настоящия момент Георги Апостолов Вълков

Членството в Асоциацията е доброволно.

Членове на Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при пътно-транспортни проишествия могат да бъдат български и/или чуждестранни юридически лица и/или дееспособни физически лица, които отговарят на условията за членство, приемат Целите и Устава на Асоциацията

 


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC