Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Публикации

При шофьорските курсове трябва да има повече практически часове и да се върне полигонът

Интервю с адв. Георги Вълков

Пълен текст

   

Застрахователи принуждават да подписвате споразумения

Застрахователи принуждават пострадалите при ПТП да подписват споразумения

Пълен текст

   

Предложения за изменения в "Кодекса за застраховане"

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ИКОНОМИЧЕСКА КОМИСИЯ ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТА ЗА “КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВНЕ” ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИЯ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Пълен текст

   

Становище във връзка с обхвата на застраховка "ГО"

Във връзка с приемането на новия Кодекс за застраховането бяхме помолени да напишем кратко изложение

Пълен текст

   

До комисията по финансов надзор

Във връзка с приемането на новия Правилник за устройство и дейността на Гаранционен фонд

Пълен текст

   

Страница 1 от 5

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC