Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Нашите партньори

Община Варна, КАТ Шумен, БНТ, Община Кюстендил, Клуб на мотористите Велико Търново, ООН, Европейса федерация на жертвите на пътя, Европейската харта за пътна безопасност
  • юристи с дългогодишна практика в областта на застрахователното право
  • застрахователни брокери
  • съдебни лекари
  • авто-експерти
  • адвокатски дружества
  • неправителствени организации с дейност насочена към безопасност на движението

Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC