Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

За Нас

АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ е създадена през месец май на 2005 г.

АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ е първата по рода си такава организация, която е създанена със следните цели:

 • да подпомага, консултира на пострадалите при ПТП лица
 • да участва съвместно с държавни органи, застрахователи и неправителствени организации в актуализиране на законодателството в областта на застраховането;
 • да разработва мерки, осигуряващи по-голяма безопасност на участниците в движението – водачи, пътници, пешеходци
 • Предприема инициативи за повишаване на застрахователната култура;
 • да си сътрудничи с органите на КАТ, местното самоуправление и държавната администрация за повишаване на безопасността на движение;
 • активно да си взаимодейства с водещи медицински заведения за осигуряване на компетентна медицинска помощ на пострадали при ПТП

ИДЕЯТА за създаването й  се зароди  след  анализ на причините за очерталата се тревожна тенденция от нарастване броя на тежките ПТП.

Тази тенденция рефлектира и върху застрахователния пазар поради факта, че българските граждани не са достатъчно запознати с правата си като застраховани. Те не са наясно с размера на обезщетението, което биха могли да получат, както и с процедурите за получаването му.

От друга страна много често застрахователите не са коректни към застрахованите. Процедурите за получаване на обезщетения все още са бавни и трудни.
Изискват се документи, които нямат отношение към обезщетението. Много често  неоснователно се отказва изплащане на обезщетение.

Това наложи учредителите да създадат такава обществена организация, която от една страна да защитава правата на пострадалите от ПТП и на застрахованите лица, а от друга да повишава застрахователната култура на гражданите.

АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ е създадена като юридическо лице – сдружение с нестопанска цел по ЗЮЛИЦ със седалище и адрес на управление гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ:

От 13.05.2005 г. до 22.02.2006 г. Владимир Тодоров Илиев
От 22.03.2006 г. до настоящия момент Георги Апостолов Вълков

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ  са :

 • юристи с дългогодишна практика в областта на застрахователното право
 • застрахователни брокери
 • съдебни лекари
 • авто-експерти
 • адвокатски дружества
 • неправителствени организации с дейност насочена към безопасност на движението

УПРАВЛЕНИЕ

АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ се управлява от петчленен Управителен съвет;

Управителния съвет избира измежду членовете си Председател, който представлява АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ пред трети лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ:

От 13.05.2005 г. до 22.02.2006 г. Владимир Тодоров Илиев
От 22.03.2006 г. до настоящия момент Георги Апостолов Вълков

 

РЕГИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Към настоящия момент в гр.София, АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ има свои представители в гр.Варна, гр. Бургас, гр.Шумен, гр. Велико Търново, гр. Петрич  и  гр. Гоце Делчев.

В гр. София - Централен офис.

ЧЛЕНСТВО В АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

Членството в АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ е доброволно.

Членове на АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ могат да бъдат български и/ или чуждестранни юридически лица и/ или дееспособни физически лица, които отговарят на условията за членство, приемат Целите и Устава на АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

СИМВОЛИКА

АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ има своя символика , която е утвърдена от Управителния съвет и е регистрирана като марка в Патентното ведомство на РБългария.
Образци от всички официални удостоверения, карти, бланки, форми и други представителни или работни документи, както и формата и вида на печата на АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ се утвърждават от Управителния съвет и съдържат марката на АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ.

гр. София, бул. Скобелев № 35, ет. 14, ап. 19; тел./факс +359 2 952 21 48, site: www.azpt.org, mail : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.


Назад

Асоциация за защита при ПТП

 • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC