Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Морски застраховки

„КАСКО” на морски съдове
  
Покритие:

  
Щети причиени от буря, корабокрушение, мълния, пожар, засядане, преобръщане, потъване, изчезване, сблъскване, кражба и др.

„ОТГОВОРНОСТ ПРИ СБЛЪСКВАНЕ”
  
Покритие:

  
Материални щети, виновно причинени на други плавателни съдове, както и на други подвижни, неподвижни или закотвени съоръжения и предмети.

„ЗЛОПОЛУКА”
   
Неимуществени щети причинени на екипажа и пътниците определени в свидетелството за плаване на плавателния съд.


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC