Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Карго - застраховка на стоки по време на превоз

Международни клаузи по карго застраховките

Карго застраховките са унифицирани съгласно оригиналните Лондонски клаузи, т.нар. “Институтски карго клаузи”. Те са международно приети и са еднакви в целия свят. Всички застрахователни компании в България ги ползват или като оригинални такива, или преведени. Трите вида клаузи “А”, “В” и “С” са различни в зависимост от вида на покритието.

Първата клауза предлага пълно покритие, Клауза “В” - ограничено покритие, и Клауза “С” – минимално покритите. Клауза “А” покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза с изключение на риска война, политически размирици, стачки, бунтове, банкрут на застрахования, фалит, курсови разлики на стойността на стоките на борсата, умишлено действие или бездействие на застрахования, както и вредите, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство.

Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск у нас се изключва при кражба на цялото превозно средство. Клауза “В” покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на мокра или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката, но според застрахователите много рядко се купува. Клауза “С” е специализирана и покрива единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба.

С нея се застраховат стоки в насипно или наливно състояние. В зависимост от това дали превозът на карго стоките ще е през територията на България или извън територията на България, повечето застрахователни компании предлагат два типа застрахователни полици с различни условия по тях. Тарифата при застраховка карго зависи от вида на стоката, от нейната опаковка (кашон, на бали, чувал, насипно състояние), от вида на транспорта (товарен автомобил, самолет, кораб и други), от дестинацията (страната, от която и до която пътува) и покритието по изброените клаузи.

Документи при сключване на застраховката

При сключването на застраховката е необходимо да се представи фактура за стойността на товара, товарителница и попълнено предложение или апликация. Когато имаме застрахователно събитие е необходимо да представите оригинал на полицата, протокол за извършен оглед от авариен комисар, констативен протокол на превозвача, п ротестно писмо до превозвача, опаковъчен лист и спецификация на товара, ако има такива и др.


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC