Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Здравни застраховки

По здравните застраховки се изплащат:

- медицински разходи или фиксирани суми за диагностициране и лечение, произтичащи от злополука или заболяване или от определени видове злополука или заболяване;

- за фиксирани еднократни или периодични суми за определен период или пожизнено, при неработоспособност, причинена от злополука или заболяване, или от определени видове злополука или заболяване

Здравните застраховки не покриват хронични заболявания и заболявания, възникнали преди сключването й, освен ако не е уговорено друго със застрахователя. Застраховката се сключва с лица на възраст между 18 и 55 години(допускат се и изключения при повечето застрахователни компании). Срокът на застраховката е от 1 до 25 години, в зависимост от програмата и възрастта на лицето.

Размера на застрахователната премия зависи от застрахователната сума, както и от рисковия клас на професията, която упражнява застрахованото лице. Рисковият клас може да бъде първи, втори, трети или специален, и се определя според официално утвърден класификатор за видовете дейности и производства. Застраховката може да се сключи с едно лице или за всички членове на семейството.


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC