Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Застраховки свързани с помощ при пътуване

Помощ при пътуване в чужбина
    
Чрез застраховка Помощ при пътуване в чужбина застрахователят покрива разходи и изплаща суми по избраните от застрахования покрития за събития, настъпили по време на пътуване или престой на застрахования в чужбина.

Покритие:
   
- Разходи за медицинско обслужване в случаите на злополука или внезапно заболяване (в зависимост от избраното покритие могат да се поемат и разходи за амбулаторно лечение и разноски за спешно зъболечение с различни лимити посочени застрахователните компании) при необходимост се осигурява приемане в най-близката болница и ако се налага  репатриране до България;

- репатриране в случай на смърт;

- организиране и заплащане на адвокатска защита в случаите, когато застрахованият е     подложен на съдебно преследване за гражданска отговорност съгласно законодателството на страната, в която той пребивава.
Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC