Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Медицински консултации

От 2010г. съвместно с Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" е отворен национален безплатен денонощен телефон за медицинска и правна консултация на пострадали при ПТП - 070010168. На този телефон се оказва незабавно съдействие на ранени и пострадали в пътни инциденти от специалисти по спешна помощ и юридически съвети.

Асоциацията осигурява съдействие за допълнителни медицински прегледи и съдебно-медицинска експертиза за удостоверяване на здравословното Ви състояние след катастрофата:
  • - Преглед за леки, средни и тежки телесни повреди с издаване на документ;
  • - Вторичен преглед за допълнение;
  • - Издаване на препис от биопсичен фиш, аутопсионен протокол за дружествата занимаващи се със застраховане и доброволно здравно осигуряване;
Също така Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП съдейства и препоръчва специалисти в областта на медицината, психологията и рехабилитацията в медицински заведения в цялата страна.


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC