Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Националната кампания “Коланите спасяват живот!” и “Запази детето си!”

Пълен текст

   

Предложения

на Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при пътнотранспортни проишествия

Пълен текст

   

Алкохолът и високата скорост убиват

Инициатива на Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при ПТП

Пълен текст

   

Ако пиеш и караш, си готов да убиваш

Инициатива на Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при ПТП

Пълен текст

   

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC