Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Автотехнически консултации

Чрез автотехническата експертиза се изясняват всички обстоятелства, свързани с моторните превозни средства - автопроизшествия, ремонти, повреди, оценки и други, за които се изискват специални знания.

Автотехническата експертиза на автомобилна катастрофа е инженерна дисциплина, която включва подробен анализ на свидетелските показания и физическите доказателства, чрез прилагането законите на физиката и механиката.

Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП съдейства и препоръчва специалисти, които извършват подробен анализ на автомобилната катастрофа , използвйки утвърдени световни източници и софтуерни програми. Нашите колеги биха могли да Ви помогнат при определяне механизма на ПТП за изясняване на вината, както и на размера на материалните вреди, причинени от катастрофата или от трети лица.

Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC