Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Правоприлагане

Законите за движение по пътищата трябва да бъдат прилагани - не само за да бъдат наказвани нарушенията, но и за да се възпират нарушителите и да се насърчава отговорното поведение на пътя.

Действията по правоприлагане често са насочени към криещи голям риск нарушения като шофиране с несъобразена скорост, шофиране след употреба на алкохол и неизползване на предпазен колан. Често срещани са и глобите за неспиране на червен светофар, използване на мобилен телефон и други по-дребни нарушения.

Правоприлагане от полицията

Традиционните методи за правоприлагане от полицията включват проверки по пътищата и използване на автоматични устройства като радари. За да бъде максимално ефективно, правоприлагането от полицията трябва да бъде публично и да включва комбинация от дейности - както много забележими, така и по-незабележими.

Законодателство на ЕС

ЕС препоръчва последователно прилагане на законите срещу шофирането с несъобразена скорост, шофирането след употреба на алкохол и неизползването на предпазен колан. Според изследвания по-стриктното прилагане на тези правила може да предотврати смъртта на 5000 души годишно в ЕС. Предложено е законодателство за облекчаване на трансграничното налагане на глоби за извършили тежки нарушения шофьори.

Проекти

Юридическо проучване събра информация за правилата за движение по пътищата и правоприлагащите практики във връзка с шофиране с несъобразена скорост, шофиране след употреба на алкохол и неизползване на предпазен колан в 15 държави от ЕС.

Проектът PEPPER търси начини за ефикасно прилагане на правилата за пътна безопасност, като се съсредоточава върху шофирането с несъобразена скорост, шофирането след употреба на алкохол и отказа за използване на предпазен колан. Той анализира как да се популяризират добрите правоприлагащи практики, проучи потенциала на новите технологии и установи необходимост от по-добри данни за правоприлагането.


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC