Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Шофьорска книжка

Около 300 милиона души в ЕС притежават шофьорска книжка. ЕС планира да въведе стандартен дизайн на шофьорските книжки и стандартни изисквания за тяхното придобиване.

Някои стандартни изисквания на ЕС

Трудните изпити по кормуване означават надеждни шофьори. Добрият изпит изисква шофьорите да познават правилата за движение в детайли и да са се упражнявали много. ЕС иска да въведе някои стандартни изисквания за теоретичните и практическите изпити във всички държави-членки.

стари шофьорски книжки   

Фалшифицирането на новите шофьорски книжки в ЕС, които ще са с размерите на кредитна карта, ще бъде по-трудно, отколкото на старите шофьорски книжки на хартия, а категориите на шофьорските книжки ще бъдат едни и същи в целия Съюз. Така по-лесно ще се установява какви автомобили можете да управлявате в други страни от ЕС.
Обучение на изпитващи

Планираното законодателство на ЕС ще въведе и минимални стандарти за обучение на изпитващите. В момента в някои страни от ЕС не се изисква специално обучение на изпитващите или дори не се изисква те да имат шофьорска книжка за категорията, за която изпитват.

 

Медицински прегледи

ЕС хармонизира честотата на медицинските прегледи за шофьори на камиони и автобуси, които трябва да се извършват при всяко подновяване на шофьорската книжка.

Проектът MEDRIL сравни различните видове медицински прегледи за притежатели на шофьорски книжки в 4 държави от ЕС и изготви насоки за добри практики.

Проектът RESPER цели създаване на мрежа в ЕС за обмен на информация за шофьорските книжки между държавите-членки.


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC