Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Опасни товари

Международният сухоземен превоз на опасни товари се регулира от споразумения, изготвени от съответните международни органи. Споразуменията биват редовно актуализирани за отчитане на техническия прогрес и подобряване на сигурността. ЕС обедини правилата в директива, отнасяща се до всички видове транспорт в Съюза, както в рамките на отделните държави, така и през граница.

Железопътният, автомобилният и вътрешният воден транспорт са обхванати от една единствена директива – Директива 2008/68 на ЕС - вътрешен превоз на опасни товари

Документи по темата

  • Директива 95/50 - проверки на автомобилния превоз на опасни товари
  • Предоставя стандартен списък с елементи, които да бъдат проверявани, и въвежда изискване докладът от проверките да бъде достъпен за всеки орган, извършващ последващи проверки във всяка една държава от ЕС.
  • Директива 98/91 на ЕС - моторни превозни средства и ремаркета
  • Отнася се до типовото одобрение на превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари. Обхваща техническите изисквания от международното споразумение за автомобилен транспорт (ADR) и въвежда европейски сертификат за улесняване на регистрацията на превозни средства във всички страни от ЕС.
  • Насоки за превоз на заразен материал от животински произход
  • Насоки за промишлеността – безопасен автомобилен превоз на опасни товари
Транспортируемо оборудване под налягане

    * Директива 2010/35/ЕС - транспортируемо оборудване под налягане – по-безопасен автомобилен и железопътен превоз
    * Повече за транспортируемото оборудване под налягане
Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC