Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Преглед на превозните средства

Вероятността едно добре поддържано и напълно функциониращо превозно средство, което отговаря на всички изисквания за безопасност, да участва в пътни произшествия е по-малка. Проверките за техническа изправност не само гарантират, че вашият автомобил работи както трябва, но са важни и от екологична гледна точка, както и за гарантиране на лоялна конкуренция в транспортния сектор.

Има 2 вида оценки: пътни проверки и периодични проверки, когато собствениците трябва да закарат автомобила в специализиран център.

Периодични проверки


Правото на ЕС гарантира, че всички автомобили и ремаркета се проверяват редовно. То дава база за проверки дали автомобилите в ЕС са технически изправни и отговарят на същите стандарти за безопасност, както когато са били регистрирани за пръв път.

Пътна проверка


Според правото на ЕС във всяка страна от Съюза могат да бъдат извършвани необявени предварително пътни проверки на товарни автомобили, независимо дали превозното средство е регистрирано в ЕС.

При тези проверки се проверяват спирачките, емисиите и общото състояние на превозното средство. От водачите може да се изисква също да представят скорошни доклади за инспекция или удостоверение, че превозното средство е преминало задължителна проверка за техническа изправност.

Проекти на ЕС за подобряване на контрола


Проучването AUTOFORE търси начини как сегашното законодателство на ЕС за проверките за техническа изправност да обхване и последните новости в автомобилните технологии и технологиите за диагностика и комуникация.

Проектът IDELSY разработи процедури за проверка при работа със сложни електронни системи за безопасност в нови автомобили, преминаващи проверки за техническа изправност.
Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC