Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

eSafety (електронна безопасност)

Инсталираните в автомобилите интелигентни системи за безопасност често са наричани системи за електронна безопасност (e-Safety). В автомобилите има електронни устройства, целящи да помогнат на водача да избегне опасност - например като задействат спирачките, ако автомобилът е твърде близо до даден предмет, или като издават предупредителни сигнали, ако автомобилът излезе извън своята лента. Различни видове системи за безопасност

Съществуват много различни видове електронни системи за безопасност за автомобилите и постоянно се разработват нови такива. Те варират от системи за избягване на сблъсък и подпомагане на спирането до системи за предупреждение при напускане на лентата за движение. Тези системи са доста натрапчиви, но други - като системите за записване на данни за събития и пътувания и мерките за предотвратяване на разбиването на ключалките на автомобилите - са по-пасивни.

Предимства


Интелигентните системи за адаптиране на скоростта, устройствата, припомнящи необходимостта от предпазен колан, електронният контрол на стабилността, устройствата за блокиране на запалването при употреба на алкохол за многократни нарушители и за професионални шофьори, както и устройствата за записване на данни за събития и пътувания значително повишават пътната безопасност.

Проекти


Проектът ADVISORS оцени безопасността, екологичността и ефективността на усъвършенстваните системи за подпомагане на водача (ADAS). Той предложи и начини тяхното използване да стане по-масово.

Проектът eSafetyAware насърчава въвеждането на нови технологии за безопасност на автомобилите чрез информационни кампании и други прояви.
Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC