Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Обезопасяване на товари и извънгабаритни товари

Подходящото обезопасяване на товари предотвратява наранявания на хора, щети върху превозни средства и имущество и задръствания, причинени от разсипан товар. Обезопасяване на товари

Товар, който не е добре обезопасен, може да падне, да наруши баланса на превозно средство и понякога дори да го преобърне и да предизвика произшествие с други автомобили. Около 25% от инцидентите с камиони са свързани с недобре обезопасен товар. Държавите от ЕС имат различни правила в тази област, което затруднява превозвачите, тъй като при маршрути, преминаващи през няколко страни, те трябва да са запознати с минималните изисквания във всяка една от тях.

Поради тази причина ЕС състави насоки за обезопасяване на товари .

Извънгабаритни товари


В ЕС съществуват правила за максималните тегла и размери, позволени при товарния автомобилен транспорт. Когато товарите превишават допустимите граници (т.нар. „извънгабаритни товари“), за техния превоз е необходимо специално разрешително от регионалните или националните власти. В различните страни действат различни правила и процедури за получаване на подобни разрешителни, отнасящи се до ескорта на тежки и извънгабаритни товари, разрешените времеви периоди, позволената скорост и т.н. Това усложнява работата на транспортните компании.
Поради тази причина ЕС състави насоки за извънгабаритните товари.
Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC