Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Железопътни прелези

Инцидентите, свързани с пресичането на жп прелези, заслужават специално внимание. Въпреки че съставляват малка част от пътните инциденти (до 2 % от пътните катастрофи), те възлизат на около 30 % от нещастните случаи в железопътния транспорт. В повечето случаи основната причина за тях е неправилното поведение на пътниците (лоша преценка на риска, невнимание и неразбиране на пътните знаци). Предотвратяването на инциденти, свързани с преминаването през железопътни прелези, е споделена отговорност на операторите както на железниците, така и на пътния транспорт.

В тази връзка роля ще изиграе Европейското равнище. Европейският форум за пресичане на прелези (ELCF) събира информация, свързана с всякакъв род компетенции и опит. През март 2009 г. няколко европейски асоциации на железничарите подписаха споразумение за обвързаност с правилата на Европейската харта за пътна безопасност.

През юни 2009 г. се обяви Европейският ден за безопасност на жп прелезите (ELCAD), а през юни 2010 г. за първи път се проведе Международният ден за повишаване на безопасността при преминаване през жп прелезите (ILCAD).
Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC