Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Тунели

Минималните изисквания за безопасност на тунелите на ЕС осигуряват тяхната надеждност по отношение на обема на трафика и изходи при спешни случаи с цел предотвратяване на смъртни капани при наличието на инцидент. Инцидентите в тунели могат да бъдат много сериозни. Много от тунелите са стари и не са предназначени за натоварено движение.

Правото на ЕС определя минимални изисквания за безопасност в тунелите, включително мерки, предотвратяващи превръщането им в смъртоносни капани при инцидент.

До 2019 г. повече от 1300 км тунели по основни пътища ще трябва да бъдат модернизирани, за да отговарят на най-високите стандарти за безопасност.

Финансираният от ЕС проект SAFE-T предложи добри практики за решения за предотвратяване на инциденти в тунели.
Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC