Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Трансевропейски мрежи (TEN)

ЕС се стреми да улесни потока от стоки и хора между страните от ЕС чрез свързване на националните пътни мрежи. Той ще бъде най-вероятно отговорен за проверката на безопасността на новата мрежа.

Развитието на повечето мрежи от пътища в ЕС е ставало от национална гледна точка. Целта на Трансевропейската транспортна мрежа е изграждане на транспортна мрежа, която може да улесни потока от стоки и хора между държавите от ЕС.

Предвидено е мрежата да обхваща 90 000 км магистрали и висококласни пътища до 2020 г.

В крайна сметка ЕС ще играе роля в управлението на безопасността на пътищата, принадлежащи на TEN, чрез проверки за безопасност във фаза проектиране и редовни проверки на безопасността на мрежата.

Той финансира също проекти за инспекция и проверки като RIPCORD-ISEREST , който проучи различни начини, по които инженерите могат да извършват проверки за безопасната експлоатация на пътищата. Проектът доведе до препоръки за добри практики при проверките за пътна безопасност.

Той разработи и програма за обучение на проверители на пътната безопасност чрез проекта EURO-AUDITS . Това обучение стана необходимо заради нови закони на ЕС, изискващи проверки на всички пътни мрежи в държавите-членки, включително и тези с малко опит в подобни проверки.
Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC