Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Публикации

Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП

ОТНОСНО: Законопроект № 602-01-90, с вносител Министерски съвет, за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Пълен текст

   

Страница 5 от 5

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC