Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Публикации

Становище по новият Кодекс за застраховането

Във връзка с приемането на новия Кодекс за застраховането (КЗ) бихме искали да изложим своето становище

Пълен текст

   

Относно Обезпечителния фонд

Необходимо е бързо да бъде създаден Обезпечителен фонд

Пълен текст

   

Застрахователят не винаги е добронамерен

Интервю с Венелин Урдев, член на Управителния съвет на Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при пътнотранспортни произшествия.

Пълен текст

   

За Проектоправилника за Граничния фонд

В проектоправилника на Гаранционния фонд има смущаващи положения

Пълен текст

   

Парламентът прие наши предложения

Интервю на Славимир Генчев с Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при ПТП

Пълен текст

   

Страница 3 от 5

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC