Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Препоръки към водачите на МПС

Препоръки към водачите на МПС за опазване здравето и живота на децата през пролетно - летния период

1. Не трябва никога да се забравя, че детето, намиращо се в полезрението ни на и край платното, винаги представлява сериозна опасност и предпоставка за злополука. Детето не е “малък възрастен” и не можем да очакваме от него логично и адекватно поведение. То е подвластно на своите емоциите в играта и предприема експанзивно действия, без оглед на безопасността си. Още при забелязване на деца на и край платното следва да се подготвим за евентуална изненада: да отнемем газта, да намалим скоростта с готовност за спиране или спасителна маневра. Често, дори и да стои спокойно на тротоара, детето се втурва нелогично на платното без да се огледа и попада в опаснатазона на движещ се автомобил. Не са рядкост и случаите, когато детето изскубва ръката си от тази на възрастния, който го води, и тичешком излиза на платното.

2. В населено място, особено по оживени улици с търговски обекти и интензивно пешеходно движение, се движете със скорост под максимално разрешената, с готовност за реагиране при внезапна поява на дете - пеш, на велосипед, със скейтборд или ролкови кънки.

3. Непрекъснато прогнозирайте при шофиране в населено място откъде може да ви изненада дете с внезапно пресичане на платното. Характерни места, където това често се случва, са спирките на обществения транспорт, сигнализираните пешеходни пътеки, оживените централни улици, с колони паркирани автомобили отстрани, отсечки, преминаващи покрай паркове и градинки . Опасността е по-голяма, ако участъкът позволява по-голяма средна скорост – булевард, улица с по-широко платно. При наличие на симптоми за поява на деца на платното поддържайте и по тези трасета по-ниска скорост.

4. Ако от портана дворна ограда изскочи дете и, без да се огледа, притича през платното, бъдете нащрек и веднага намалете скоростта, защото след него следва да очаквате излизане на друго дете, участващо в гоненицата.

5. Търкулналата се на платното топка иззад оградата на къщата е сигнал, че след нея веднага ще изтича дете. Бъдете готови за спиране.

6. Ако от двете страни на платното на банкета или тротоара има деца, които разговарят отдалече, бъдете в готовност за спиране, тъй като е голяма вероятността някое от децата да се втурне през платното към другите.

7. Когато дете стои на тротоара или пред пешеходната пътека, първо трябва предвидливо да намалите скоростта и да се опитате да осъществите визуален контакт с него, т.е. да се убедите, че детето е възприело вашия автомобил. Но дори и това не е достатъчно, за да сте спокойни, когато преминавате покрай него. Дори и да е обърнало главата си към автомобила ви, още не е сигурно дали то ще остане на мястото си или ще излезе внезапно на платното.

8. Ако внаселено място застигате група деца, които вървят отдясно по платното, с гръб към вашия автомобил, намалете скоростта. Трябва да се убедите, че те са възприели приближаването на автомобила ви . Подайте къс сигнал с клаксона, за да съобщите за приближаването си . Ако децата не реагират, повторете. Ако едно от тях обърне глава и види автомобила ви, това още не означава, че и останалите са го възприели . В последния момент някое от децата може да изтича наляво на платното пред автомобила.

9. Ако забележите дете, което се кани да пресече улицата по пешеходна пътека, но се колебае дали да навлезе на платното, виждайки приближаващия ви автомобил, и дори прави крачка и се връща отново, по-добре намалете скоростта, спрете и му дайте знак с ръка да пресече спокойно. Защото не може да сте сигурни дали то няма да се втурне в последния момент на платното тичешком. Не забравяйте, че много от децата са убедени погрешно, че на пешеходна пътека имат пълно предимство и поради това са склонни внезапно да излязат на платното, с измамна сигурност, че шофьорът ще спре на всяка цена и ще ги предпази.

10. Децата нелогично се плашат повече от по-големите, товарни автомобили, макар че са по-бавни, а не толкова от леките, които са по-опасни, защото се движат с по-голяма скорост. Ако сте зад волана на лек автомобил, вие се намирате в по-голям риск да блъснете дете . Вероятността то да предприеме внезапно пресичане пред вашия автомобил е по-голяма. Затова компенсирайте тази опасност с по-ниска скорост.

11. Когато решавате да спрете и да пропуснете дете да пресече по пешеходната пътека, непременно погледнете на огледалото за обратно виждане дали в този момент зад вас в съседната лента не приближава с висока скорост друг автомобил, чийто шофьор е решил да ви изпревари. Той не би видял детето, което пресича пред вашия автомобил и би го блъснал, след като то се появи внезапно в опасната зона на неговия автомобил.

12. В населено място по лентата за насрещно движение в обратна посока се движи товарен автомобил, с който предстои да се разминете. Същевременно, макар на не толкова близко разстояние разстояние, виждате дете, което гледа към товарния автомобил и го изчаква да премине, за да пресече улицата. Вниманието му изцяло е насочено към товарния автомобили затова не възприема вашия , който приближава от другата посока. Намалете скоростта, защото веднага след преминаването на товарния детето ще се втурне да пресича и ще излезе пред вашия в опасната зона.

13. Повишена е опасността от блъскане на внезапнопресичащи деца на местата за почивка извън селищата. Много често някои спират автомобила от едната страна, после пресичат към заведенията и магазините от другата страна на пътя . Преминавайте бавно и предпазливо през покрай тези места. Често се случва от семейството от другата страна да са пресекли бащата, майката и едното дете, а другото да се стреми да ги догони . В такъв момент то изтичва на платното без да се огледа.

14. При застигане на деца на велосипеди / които обикновено не се движат едно зад друго, а в група/ намалете скоростта значително и ги заобиколете на възможно най-голяма странична дистанция в очакване някое от тях да направи внезапно завой наляво към автомобила ви. Бъдете много предпазливи към деца, които се возят по две на един велосипед. Те са много нестабилни върху велосипеда, трудно пазят равновесие и не следват права линия, спират трудно и на дълго разстояние, може да паднат пред вашия автомобил, когато ги заобикаляте.

15. В малките градчета и селата много често може да срещнете каруца, управлявана от дете или юноша. Бъдете много предпазливи. Макар каруцата да е спряла на кръстовището и да изглежда, че каруцарят ще зачете вашето предимство, очаквайте тя да потегли неочаквано и да затвори пътя ви. При изпреварване заобиколете каруцата на най-голяма възможна странична дистанция, тъй като е голяма вероятността тя да направи внезапно завой наляво.

16. В населените места и близо до тях често ще срещате юноши на мотопеди и мотоциклети, най- често стари, технически неизправни . Юношите, които ги карат, са най-често неправоспособни, без предпазни каски. Те могат да предприемат най-неочаквани маневри: да не спрат и пропуснат автомобила ви, когато излизат от страничен път без предимство; да направят неочаквано завой наляво, когато ги наближавате, с намерение да ти изпреварите. Заобикаляйте ги със скорост, която е разчетена на всички очаквани изненадващи действия от тяхна страна.

Препоръки към родителите за опазване здравето и живота на децата на пътя през пролетно-летния период

1. Когато през ваканцията детето ви е у дома, без надзор от страна на възрастен, а вие сте на работа, детето ви е в опасност при игрите навън. Отделете време, за да разговаряте с него къде и с кого ще играе, когато вас ви няма. Огледайте заедно с него подходящите места в квартала, които са по-далеч от улици с интензивно движение на автомобили.

2. Ако детето ви непременно държи да кара велосипеда, когато вие отсъствате от къщи, преди да разрешите заедно с него огледайте подходящите безопасни за това места в квартала - алеи, градинки, улици, затворени за движение. Уточнете с кои деца ще кара велосипед и поговорете с най-голямото дете от групата – гласувайте му доверие да насочва и контролира по-малките да не излизат на опасните улици с интензивно движение.

3. Много е рисковано и не е допустимо да бъде оставяно без надзор на възрастен навън да кара велосипед дете под 7-годишна възраст. Твърде опасно е и за по-големите - 10-12-годишни. Ако няма кой да наблюдава малкото дете навън, по-добре е да се получи споразумение велосипедът да се кара само при присъствието на родителите.

4. Децата до 14-годишна възраст са най-застрашени да попаднат в злополука като пешеходци. И без велосипед детето ви при игрите навън е в опасност, особено когато е извън надзора на възрастен. Огледайте заедно с детето си и неговите приятели местата, на които възнамеряват да играят през ваканционните дни и определете най-безопасните, като им насочите вниманието към най-важното изискване: никога да не прекрачват бордюра и да не стъпват на платното преди да са се огледали първо наляво, после надясно дали не приближава автомобил. Дори да им струва, че автомобилът е далече, по-добре е да го изчакат и да пресекат чак когато платното е напълно свободно. Обяснете им, че най-опасни са леките автомобили, защото се движат по-бързо от товарните и автобусите.

5. Много са пътните злополуки с тежки последици поради управление на мотопеди и мотоциклети от непълнолетни юноши. Ако вашият син или близък юноша кара мотопед или мотоциклет без да е правоспособен, при това возилото е технически неизправно , той е в голям риск да пострада, независимо че управлява всобственото населено място и близо до него. Направете всичко възможно да прекратите това управление. Ако не е по силите ви, потърсете съдействие от полицията, за да предотвратите потенциално нещастие.

Препоръки към децата и юношите за безопасно поведение на пътя през пролетно-летния период

1. Когато играете навън /пеш или на велосипеди/, избирайте места, които са по-далеч от оживени улици с интензивно автомобилно движение. Когато се наложи да пресечете такава улица, съберете се в компактна група и преминете през платното само на зелен сигнал на светофара, или - ако няма светофар - само когато платното е напълно свободно, без приближаващи от двете страни автомобили.

2. Никога не пресичайте платното тичешком. Спрете до бордюра, огледайте се внимателно първо наляво, после надясно и направете крачка на платното само при пълна безопасност. Добре е да пресичате заедно в група с възрастните.

3. Когато пресичате оживени кръстовища със светофарна уредба, не бързайте да навлизате на платното веднага след като светне зеления сигнал за пешеходци. Въпреки разрешаващия сигнал, първо се огледайте в двете посоки, защото винаги има автомобили, които навлизат в кръстовището в последния момент, на червено, и то с висока скорост.

4. Много от пострадалите деца и юноши в момента на катастрофата са били пътници в автомобилите, карани от родители, приятели и близки . Тогава те се оказват безпомощни потърпевши . Когато се возите в автомобил, по-добре седнете на задната седалка. Ако вече сте големи и сядате на предна дясна седалка, поставете предпазния колан без шофьорът да ви подканя. Това ще бъде пример и за него да постави колана. Ако шофьорът управлява с прекалено голяма скорост и изпреварва рисковано, направете тактична забележка.

5. Отказвайте при покана да се возите на стари, неизправни, саморъчно сглобени мотопеди и мотоциклети, карани от ваши неправоспособни приятели. Рискът от катастрофа е голям!


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC