Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

При доказана вина на участника в ПТП

При наличие на доказана вина на участник в ПТП застрахователят му по "Гражданска отговорност" следва да покрие вредите, нанасени от него при ПТП Становище на Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при ПТП(АЗЗППТП)на отправен читателски въпрос Въпросът с виновното причиняване на ПТП ще бъде предмет на воденото следствие при причинени средни телесни повреди или смърт на пострадал. Дори и да няма физическо съприкосновение, при наличие на доказано виновно поведение на участник в ПТП застрахователят му по застраховка "Гражданска отговорност" следва да покрие вредите, нанасени от него при въпросното ПТП.

Имайте предвид, че предмет на договора по застраховка "Гражданска отговорност" е покритието на вреди от виновно поведение на водача !

Въпросът за размера назастрахователното обезщетение за неимуществени вреди е въпрос на преценка на следните обстоятелства:

1. каква е травмата, има ли счупвания, колко са те и на кои места /има се предвид , че колкото е по-близо до ставата едно счупване на кости, толкова е по-сложно то./
2. какъв е периодът за възстановяване на травмите
3. налагала ли се е опративна намеса и как е лекуван пострадалия;
4.възстановен ли е напълно към датата на претендиране на обезщетението;

Ако не е възстановен в каква степен е възстановяването и ще се възстанови ли напълно. Съветваме Ви ако не разполагате с подробни епикризи и съдебно-медицинска ексепртиза на пострадалия, да му се изготви такава с дадените въпроси. Това в голяма степен ще спомогне за получаване на справедливо обезщетение. В случай,че сте затруднени, можем да Ви помогнем с намирането на подходящ съдебен лекар. В случай, че имате затруднения по някои от въпросите на делото или с изплащане на обезщетение, можете да се обърнете към специалистите в Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП.

Консултациите по телефона и на място в офиса ни са безплатни. За контакти: тел. 02 9522148, 0889 293547. гр. София, бул. "Генерал Скобелев" № 35, ет.4, ап.19.

Венелин Урдев -Член на Управителния съвет на Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC