Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Минимум 300 лева трябва да е премията за “ГО”

Георги Вълков, председател на Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при ПТП: Минимум 300 лева трябва да е премията за “Гражданска отговорност”

У нас не се отчита колко рисков е водачът и какъв е автомобилът

-Г-н Вълков, кое наложи създаването на Асоциацията за защита на пострадалите при катастрофи?

- Нуждата от асоциацията възникна от това, че много от потребителите на застрахователни услуги, каквито сме всички ние, не знаят как да си търсят правата. Целта е организацията да подпомага тези хора и да им дава безплатни консултации за стъпките, които трябва да предприемат, за да могат да получат застрахователното обезщетение. Другата цел е да се правят предложения за изменения в различните закони, които биха облекчили ползвателите на застрахователните услуги.

-Какви законодателни изменения сте наложили до момента, за да се преодолеят пропуски в нормативната уредба на застраховането?

- Ние участвахме в приемането на Кодекса за застраховане. В текста на чл. 213 беше прието нашето предложение за уреждане на отношения между застрахователните компании по регресните искове. Регресен иск има, когато застрахователят по застраховка "Автокаско" изплати на собствения си застрахован обезщетението и след това предява претенция към  застрахователя по "Гражданска отговорност" на виновния водач затова, което е изплатил. Тъй като нямаше изричен законов текст, който да регламентира регресния иск, се създаде разнопосочна съдебна практика. В едни случаи съдът приемаше, че има такъв иск, в други - че няма. 

Поради тази причина преди да бъде приет кодексът, имаше практика застрахователните компании директно да си търсят обезщетението от виновния водач, въпреки че той има "Гражданска отговорност". Това на практика обезсмисляше "Гражданската отговорност". Сега вече не се съдят застрахованите, а застрахователите уреждат взаимоотношенията помежду си.

-Какви нови предложения ще отправите към парламента?

- Бъдещите ни предложения са свързани с това при ПТП с причинени телесни увреждания наказателна отговорност на виновния водач да не бъде заменяна  с административна в НПК, освен в случаите, когато той се признае за виновен.  Това наше предложение е с цел пострадалото лице да може да участва в процеса като страна и да може да защити правата си. В много случаи за да бъде облекчен наказателният процес, наказателната отговорност се заменя с административна. По административен ред обаче участват като страни само прокурорът и виновният водач. Тук пострадалият не участва и няма как да си защити интересите си.

-Може ли тогава да се твърди, че така наказателният процес вече ще е значително по-кратък?

- Делата няма да се проточват. Когато делото е по общия ред и виновният каже "аз съм виновен", съдът минава по съкратената процедура и в по-голямата част го осъжда в едно заседание. Ако обаче мине по административния ред и пострадалият има доказателствени искания за разпит на свидетели, делото далеч няма да приключи в едно заседание.

-А какви са пропуските в Закона за движение по пътищата?

- В този закон трябва да бъде записано, че органите на МВР, които посещават катастрофи, при които има пострадал с телесни увреждания, са задължени да извадят констативен протокол. Констативният протокол е документът, в които е описано какво е станало при произшествието. Описани са и телесните увреждания на лицата, къде са транспортирани и дали са останали на лечение близо до мястото на катастрофата. А какво става сега - по-голямата част от полицаите не издават такива документи и ти казват: "няма го като изискване в Закона за движение по пътищата". Дознателите пък ти казват: "ние работим по НПК - нямаме задължение да издаваме такъв документ". Получава се омагьосан кръг - издават ти само рапорт, в който на практика нищо не пише. Документът, който удостоверява настъпването на ПТП и който ангажира отговорността на застрахователя, е именно констативният протокол.

-Защо понякога е по-добре пострадалите сами да искат прекратяване на делото?

- Има такава практика и ние ги съветваме да правят това нещо, защото се цели спестяване на време. Ако чакаш процесът да приключи по сегашните правила, това може да отнеме година и половина. За това време човек има нужда от пари за лечение. Прекратяването на наказателното производство става по искане на пострадалото лице с постановление от прокуратурата. Ние съветваме хората, които са се обърнали към нас, това да стане след като виновният водач е привлечен като обвиняем. Предполагам, че застрахователите вече масово ще искат да видят влязла в сила присъда на наказателния съд. В тази насока също имаме предложение: въз основа на постановлението от прокуратурата за прекратеното наказателно производство да се издаде постановление и от КАТ за извършеното нарушение. То обаче да не подлежи на обжалване по административния ред. Нашата цел е тези административни постановления да не бъдат обжалвани, така както не се обжалват глобите до 50 лв.

-Как може да се прекрати практиката застрахователите да плащат по-малко пари за обезщетения?

- За да бъде прекратена трябва да бъде въведена някаква таблица за минимално обезщетение, под които да не може да се слиза. Между счупване и счупване обаче има огромна разлика. При таблиците на животозастрахователите има счупване на подбедрица, за която се изплаща 20% от застрахователната сума. Ако обаче счупването е по-сериозно и има увреден нерв, не може да се определи сума като за счупване, от което няма никакви последващи усложнения. Обезщетението за неимуществени вреди включва претърпяните болки, страдания и неудобства. Страданията на двама души обаче не могат да се уеднаквят. За това трябва да има долна граница - за определен вид счупване да не се дава по-малко от определена сума. И вярвайте, че всички ще прилагат долната граница.

-Има и застрахователи, които буквално изнудват хората и им дават малко пари?

- В рамките на 3 месеца от завеждането на претенцията застрахователят трябва да плати обезщетение или да откаже плащане. Има доста случаи, когато обезщетението се определя на застрахователна комисия и неофициално ти казват, че ще я изплатят само при споразумение. Ако пострадалият откаже, след това получава писмо, в което е упомената много по-малка сума. Това е изнудване и причината е фискална. Има го и проблемът, че застрахователите не могат да изплащат нормалната сума за обезщетение при такава ниска премия от 150 лв.

-Колко трябва да бъде премията за застраховка "Гражданска отговорност"?

- Минимум 300 лв. Застрахователите няма как да покрият високите суми за обезщетенията. Един пример - за общо осем наследници на двама загинали компанията трябва да плати средно по 100 000 за наследник, което прави общо 800 000 лв. само за този случай.

- Възможно ли е премията да се обвърже с възможностите на шофьора и по-младите или тези с повече нарушения да плащат повече?

- Това зависи от застрахователите. Трябва да направят свои правила и да се разберат помежду си. Трябва да имат застрахователни скали и да оценяват водачите. До момента в България не се отчита колко е рисков водачът, а какъв е автомобилът.

-Кой е най-фрапантният случай в практиката ви за човек, който не е получил необходимото обезщетение от застрахователя?

- Имаме случаи на хора, които са в кома. Когато си в кома и си пълнолетен, реално няма кой да те представлява в наказателния процес. Не може автоматично родителите да те представляват. През това време, докато си в кома, другата страна може да прави всичко по процеса: разпитат го, довежда си свидетели. А родителите ти се грижат да оцелееш. И чакат да си извадят документи, чрез които да те представляват в този процес. Случвало се хора да чакат четири месеца за такъв документ. Реално това време е загубено.


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC