Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Годишните награди на Европейската харта за пътна безопасност

На 01.02.2011 г. на тържествена церемония в Брюксел бяха връчени годишните награди на Европейската харта за пътна безопасност. Асоциация за защита на застраховни и пострадали при ПТП, беше избрана да представлява Р България в номинациите.

Участие в нея взеха повече от 250 човека, което бе и уникална възможност заинтересованите страни да обменят идеи и да споделят знания относно въпроси свързани с пътната безопасност.  Като говорители на събитието се отличиха г-н Сиим Калас – вицепрезидент на Европейската комисия по транспортните въпроси, д-р Дайниш Сети от световната здравна организация и Сара Копси от Европесйската агенция за здраве и безопасни условия на труд.

Три работни срещи бяха проведени едновременно, на които се обсъждаха въпроси свързани с международните дейности по пътна безопасност през идващото десетилетие, пътната безопасност в градовете и  професиоанална пътна безопасност. 
Беше обсъдена политиката по отношение на пътната безопасност за 2010 – 2020 год., базирана върху основните стратегичски насоки за редуциране наполовина на броя на убитите на Европейския път до 2020 г..  За целта, както беше отбелязано, е необходимо фокусиране не само върху транспорта, но също така и върху образованието, общественото здраве, технологиите и инфраструктурата.

15 големи организации бяха поканени да подпишат Европейската харта за пътна безопасност, сред които имаше и такива, които възобновиха поетите вече ангажименти.

Новоприсъединили се: Axa Group, Axa Belgium, Axa Prévention, Coca Cola Hellenic, eFlow Barrier Free Tolling, Fomento de Construcciones y Contratas, Iberdrola, RWE Transgas, TNT Posт. Желаещи да преподпишат Хартата: Akzo Nobel, Diageo Europe, European Automobile Manufactureres Association, Norbert Dentressangle Group, Lithuanian National Road Carriers' Association и TNT Express.

Събитието по подписване на Хартата показва нарастване волята за участие в подобряване на пътната безопасност. 

Церемонията по награждаването завърши с признаване заслугите на организациите, които спазиха поетите ангажименти относно пътната безопасност през 2010 год. Сред номинираните беше и Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при ПТП.

Следните организации бяха наградени в съответните категории:

Големи мултинационални предприятия: Tesco Dotcom
Малки и средни предприятия: Busturas
Федерации и асоциации: The Irish Medical Organization
Институции: Materská škola Dénešova
Неправителствени организации: ANBO
Региони и градове: съвместният ангажимент на Municipality of Verin и Municipality of Chaves.

Победителите бяха поздравени лично от европейския транспортен комисар.
 


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC