Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Националната кампания “Коланите спасяват живот!” и “Запази детето си!”

Националната кампания “Коланите спасяват живот!” и “Запази детето си!” е с насоченост и основен акцент за увеличаване процента на ползване на обезопасителните колани и от пътниците на задните седалки, както и на обезопасителните системи за превозване на деца в автомобилите.

В момента наблюденията показват, че в страната коланите се ползват от около над 80 % от водачите и пътниците на предните седалки в автомобилите извън населените места и около 70 % в населените места. По-нисък е процентът на използване на коланите в малките градове и селата. Въпреки задължението по Закона за движението по пътищата все още пътниците на задните седалки, с минимални изключения, не използват тези предпазни средства. Твърде нисък е и процентът на използване на обезопасителните системи за превозване на деца. Същевременно във водещите страни от Европейския съюз коланите на задните седалки се ползват от над 85 % от пътниците.

Кампанията е част от инициативите, в изпълнение на програмата по Меморандум за разбирателство и полицейско сътрудничество, сключен между министерствата на вътрешните работи на България и Холандия. Темата, съдържанието и организацията на нейното провеждане са определени и съставени по предложение на експерти от “Пътна полиция” на Холандия, с цел приложение у нас на положителния опит в тази страна. Прилага се интегриран подход с включване и участие в нея на възможно най-голям брой външни партньори, освен “Пътна полиция”, главно неправителствени организации, сдружения и фирми от бизнеса. През октомври 2010 г. на двудневна конференция в София с помощта на холандските експерти бе дадено началото на организирането на настоящата кампания.

http://www.kolanitespasiavat.com

 

 
Колко е важно да слагаме колани, когато сме на задната седалка? Отговорът на този въпрос потърси репортерката на „Денят започва" Екатерина Анева.

Тя разговаря с Росен Демирев - Пътна полиция - СДВР и Георги Вълков от Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП.

Вижте повече във видеофайла.

 


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC