Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Въпроси и отговори

Гражданска отговорност при вина на застрахования

Петък, 25 Юни 2010г. 05:09ч.

Въпросът с виновното причиняване на ПТП ще бъде предмет на воденото следствие при причинени средни телесни повреди или смърт на пострадал.

Пълен текст

   

Страница 26 от 26

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC