Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Тотална щета

Въпрос:
Здравейте,мога ли да оспорвам решение на застраховател,който обявява ППС за тотална щета. Искам да си ремонтирам автомобила, и съм склонен на финансов компромис при обезщетението, но да не се бракува.

Отговор:
След като застрахователят е поставил като условие за изплащане на обезщетението бракуване на автомобила, желанието ви да си го ремонтирате и ползвате означава да се откажете от обезщетението за изплащане на тотална щета. Ако сте склонен на финансов компромис, т.е. едновременно да не се бракува автомобила и да получите обезщетение за тотална щета, трябва да отправите такова предложение пред застрахователя, тъй като от него зависи дали ще се съгласи с вашето предложение. Ако не сте съгласен с решението на застрахователя за тотална щета, можете да го оспорите пред него, като докажете, че не е налице тотална щета. Ако не сте съгласен с предложеното обезщетение и смятате, че се дължи по-високо обезщетение, може да заведете съдебно дело, като във ваша тежест е да докажете всички свои твърдения.

За допълните въпроси и съдействие моля свържете се с нас - Адрес : гр. София. п.к. 1463 , бул. 'Генерал Скобелев' № 35, ет.4, ап.19, Тел/Факс : : + 359 2 952 21 48


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC