Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

ОБЕЩЕТЕНИЕ

Въпрос:
Добър ден,вчера ме блъсна лека кола.Бях на тротоара,тя ме удари и после се удари в дърво.Веднага дойде КАТ,а линейка ме закара в болница и ми направиха прегледи.Нямам травми освен външни охлузвания,болки,скъсани обувки и голям стрес.Мога ли и по какъв начин да претендирам за някакво обещетение при положение,че нямам телесна повреда,а само психическа травма? Към кого да се обърна?

Отговор:
Пострадалият има право на обезщетение за причинените му вследствие на ПТП вреди, които може да претендира от прекия причинител - водача на автомобила или от неговия застраховател по застраховка "гражданска отговорност" на автомобила, като в този случай се предявява претенция за обезщетение пред застрахователя. Понятието "вреди" включва имуществени (материални) и неимуществени вреди, като под неимуществени вреди се разбира не само телесната повреда, а и болките и страданията (психически стрес, физическа болка, негативни изживявания и др.), преживяни от пострадалия.

За допълните въпроси и съдействие моля свържете се с нас - Адрес : гр. София. п.к. 1463 , бул. 'Генерал Скобелев' № 35, ет.4, ап.19, Тел/Факс : : + 359 2 952 21 48


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC